rådgivning / konsultation/ ledarskap

ThulinSkantze

Välkommen till seniorkonsult ThulinSkantze. Solid kompetens inom rådgivning, konsultation och ledarskap inom områdena samhälls- och arbetsliv, organisation, arbtesmiljö och hälsa. Verksamheten erbjuder en gedigen expertis med omfattande praktisk erfarenhet. 

utredningar

Vi arbetar med förstudier och analyser, kartläggningar och intervjuer samt omvärldsbevakning. Detta är avgörande verktyg inom arbetslivet för att fatta informerade beslut, identifiera möjligheter och hantera risker. Dessa metoder hjälper organisationer att hålla sig relevanta och konkurrenskraftiga i en ständigt föränderlig affärsmiljö.

 • Genomförande av två studier om AFA Försäkrings stöd för arbetsmiljöutbildning. Uppdragsgivare: Svenskt Näringsliv, LO och PTK via AFA Försäkring, 2022.
 • Intervjuundersökning om specialisering för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. 
  Uppdragsgivare: SKR, 2022.
 • Kartläggning av ledarskapsutbildningar och ledarskapsforskning. Uppdragsgivare: SKR, 2021. 
 • Intervjuundersökning samt framtagande av två rapporter om modeller för kompetens- och karriärutveckling samt specialisering i kommuner och regioner. Uppdragsgivare: SKR i samverkan med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna, 2019.

utveckling

I slutändan utgör projektledning, processhantering och rådgivning tre grundläggande dimensioner inom arbetslivet som bistår organisationer i att framgångsrikt administrera projekt och processer. De är nyckelkomponenter för att finjustera verksamhetsprocesserna och leverera betydelsefull expertis och rådgivning till kunder och andra intressenter. Dessa roller är avgörande för att strukturera och optimera verksamheten och att säkerställa att uppsatta mål och krav uppfylls.

 • Projektledare för planering och genomförande av en digital programserie i tre delar om friskfaktorer i arbetslivet – Studio Friskfaktor. Uppdragsgivare: Föreningen Suntarbetsliv, hösten 2022- pågår. 
 • Projektledare för utvecklingen av Suntarbetslivs Forskning på 5, med syfte att tillgängliggöra forskning till praktisk nytta i arbetslivet.  Uppdragsgivare: Föreningen Suntarbetsliv, 2019-2020.
 • Genomförande av utbildningar i riskorienterat arbetssätt, med syfte  att förebygga och minska sjukfrånvaron i kommuner och regioner. Uppdragsgivare: SKR, 2021-pågår.
 • Föreläsningsuppdrag om arbetsmiljö. AFA Försäkrings regionala dagar, 2018-2019.
 • Genomförande av två workshops om samverkan och samverkanskultur. Uppdragsgivare: Folktandvården Stockholms län AB, 2022 och 2023.
 • Seniorkonsult  i projekt om  riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro.  Uppdatering av utbildningsmaterial och forskningsöversikt. (Se också under Utbildning). Uppdragsgivare: Uppdrag psykisk hälsa/SKR, 2021-2022.
 • Senior rådgivare i utvecklingsarbete om arbetsmiljö i skolan. Uppdragsgivare: SKR, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, 2019.

utredningar

Vi arbetar med förstudier och analyser, kartläggningar och intervjuer samt omvärldsbevakning. Detta är avgörande verktyg inom arbetslivet för att fatta informerade beslut, identifiera möjligheter och hantera risker. Dessa metoder hjälper organisationer att hålla sig relevanta och konkurrenskraftiga i en ständigt föränderlig affärsmiljö.

 • Genomförande av två studier om AFA Försäkrings stöd för arbetsmiljöutbildning. Uppdragsgivare: Svenskt Näringsliv, LO och PTK via AFA Försäkring, 2022.
 • Intervjuundersökning om specialisering för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. 
  Uppdragsgivare: SKR, 2022.
 • Kartläggning av ledarskapsutbildningar och ledarskapsforskning. Uppdragsgivare: SKR, 2021. 
 • Intervjuundersökning samt framtagande av två rapporter om modeller för kompetens- och karriärutveckling samt specialisering i kommuner och regioner. Uppdragsgivare: SKR i samverkan med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna, 2019.

utveckling

I slutändan utgör projektledning, processhantering och rådgivning tre grundläggande dimensioner inom arbetslivet som bistår organisationer i att framgångsrikt administrera projekt och processer. De är nyckelkomponenter för att finjustera verksamhetsprocesserna och leverera betydelsefull expertis och rådgivning till kunder och andra intressenter. Dessa roller är avgörande för att strukturera och optimera verksamheten och att säkerställa att uppsatta mål och krav uppfylls.

 • Projektledare för planering och genomförande av en digital programserie i tre delar om friskfaktorer i arbetslivet – Studio Friskfaktor. Uppdragsgivare: Föreningen Suntarbetsliv, hösten 2022- pågår. 
 • Projektledare för utvecklingen av Suntarbetslivs Forskning på 5, med syfte att tillgängliggöra forskning till praktisk nytta i arbetslivet.  Uppdragsgivare: Föreningen Suntarbetsliv, 2019-2020.
 • Genomförande av utbildningar i riskorienterat arbetssätt, med syfte  att förebygga och minska sjukfrånvaron i kommuner och regioner. Uppdragsgivare: SKR, 2021-pågår.
 • Föreläsningsuppdrag om arbetsmiljö. AFA Försäkrings regionala dagar, 2018-2019.
 • Genomförande av två workshops om samverkan och samverkanskultur. Uppdragsgivare: Folktandvården Stockholms län AB, 2022 och 2023.
 • Seniorkonsult  i projekt om  riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro.  Uppdatering av utbildningsmaterial och forskningsöversikt. (Se också under Utbildning). Uppdragsgivare: Uppdrag psykisk hälsa/SKR, 2021-2022.
 • Senior rådgivare i utvecklingsarbete om arbetsmiljö i skolan. Uppdragsgivare: SKR, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, 2019.
1920-desk1
NyEva1500-DSC_1771

Seniorkonuslt, verksamhetsansvarig

Eva Thulin Skantze

Eva har ett mångårigt förflutet som utredare på Sveriges Kommuner Regioner (SKR), med fokus på arbetslivs- och samhällsfrågor.
Under åren 2005-2018 verkade Eva som arbetsmiljöstrateg på SKR. Arbetet handlade bland annat om att driva utvecklingsarbeten inom arbetsmiljöområdet tillsammans med arbetsmarknadens parter på central nivå. Under flera år var Eva ordförande för partsgruppen i Föreningen Suntarbetsliv och bidrog i föreningens uppbyggnad.  Hon har representerat SKR i ett flertal statliga utredningar samt ingått i AFA Försäkrings forskningsberedningsgrupp som representant för arbetsmarknadens parter.
 
Eva har dessförinnan varit verksamhetscontroller på Landstingsförbundet, med placering på VD-staben då hon också ingick i förbundets ledningsgrupp. I Evas tidigare arbetsliv verkade hon inom kultur och media. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete inom privat näringsverksamhet.

Evas utbildningsbakgrund är Medicine Magister i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet (2005) samt Filosofie kandidat vid Stockholms universitet (1990). Hon är utbildad processcoach.

 • Organisationsstrukturens betydelse för de anställdas hälsa: en explorativ studie baserad på fokusgruppsintervjuer bland chefer. Institutet för psykosocial medicin, 2006.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering: arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning i kommuner, landsting och företag. SKL Kommentus, 2014.
1920-desk1
NyEva1500-DSC_1771

Seniorkonuslt, verksamhetsansvarig

Eva Thulin Skantze

Eva har ett mångårigt förflutet som utredare på Sveriges Kommuner Regioner (SKR), med fokus på arbetslivs- och samhällsfrågor.
Under åren 2005-2018 verkade Eva som arbetsmiljöstrateg på SKR. Arbetet handlade bland annat om att driva utvecklingsarbeten inom arbetsmiljöområdet tillsammans med arbetsmarknadens parter på central nivå. Under flera år var Eva ordförande för partsgruppen i Föreningen Suntarbetsliv och bidrog i föreningens uppbyggnad.  Hon har representerat SKR i ett flertal statliga utredningar samt ingått i AFA Försäkrings forskningsberedningsgrupp som representant för arbetsmarknadens parter.
 
Eva har dessförinnan varit verksamhetscontroller på Landstingsförbundet, med placering på VD-staben då hon också ingick i förbundets ledningsgrupp. I Evas tidigare arbetsliv verkade hon inom kultur och media. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete inom privat näringsverksamhet.

Evas utbildningsbakgrund är Medicine Magister i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet (2005) samt Filosofie kandidat vid Stockholms universitet (1990). Hon är utbildad processcoach.

 • Organisationsstrukturens betydelse för de anställdas hälsa: en explorativ studie baserad på fokusgruppsintervjuer bland chefer. Institutet för psykosocial medicin, 2006.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering: arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning i kommuner, landsting och företag. SKL Kommentus, 2014.