Välkommen
till ThulinSkantze

Konsultverksamhet inom samhälls- och arbetsliv

Tjänster

Utredning

Djupintervjuer och fokusgrupper, Enkäter, Research och omvärldsbevakning, Analys, Rapportskrivning

Utveckling

Projektledning, Processledning, t.ex. vid utvecklingsarbeten, Rådgivning

Utbildning och konferens

Föreläsningsuppdrag inom arbetsmiljöområdet,
Moderatorsuppdrag

Utveckling förutsätter kunskap!
Jag hjälper er att ta reda på fakta och ger stöd i utvecklingsprocesser.

Om Eva Thulin Skantze

Eva har ett mångårigt förflutet som utredare på Sveriges Kommuner Regioner (SKR) – med fokus på arbetslivs- och samhällsfrågor. Under åren 2005-2018 har Eva verkat som arbetsmiljöstrateg på SKR. Arbetet handlade framför allt om att driva utvecklingsarbeten inom arbetsmiljöområdet tillsammans med arbetsmarknadens parter på central nivå. Hon har representerat SKR i ett flertal statliga utredningsarbeten samt ingått i AFA Försäkrings forskningsberedningsgrupp som representant för arbetsmarknadens parter.
Eva har dessförinnan varit verksamhetscontroller på Landstingsförbundet, med placering på VD-staben då hon också ingick i förbundets ledningsgrupp.
I Evas tidiga arbetsliv verkade hon inom kultur och media. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete inom privat näringsverksamhet.
 

Evas utbildningsbakgrund är Fil kand från Stockholms universitet (1990) samt Master of Public Health, Karolinska institutet (2005). Hon är utbildad processcoach.

Publikationer:

  • Organisationsstrukturens betydelse för de anställdas hälsa: en explorativ studie baserad på fokusgruppsintervjuer bland chefer. Institutet för psykosocial medicin, 2006.
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering: arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning i kommuner, landsting och företag. SKL Kommentus, 2014.

 

Exempel på utförda uppdrag

Utredningsuppdrag för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR i samverkan med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna. Intervjuundersökning samt framtagande av två rapporter om modeller för kompetens- och karriärutveckling samt specialisering i kommuner och regioner.
2018-2019

Föreläsningsuppdrag inom arbetsmiljö. Bl.a. vid AFA Försäkrings regionala dagar. 
2018-2019

Projektledare, Föreningen Suntarbetsliv. Framtagande av en ny digital produkt som ska tillgängliggöra forskning till praktisk nytta. 
2018 – 2020

Senior rådgivare i utvecklingsarbete om arbetsmiljö i skolan SKR, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. 
2019

ThulinSkantze konsult använder cookies för att förbättra ditt besök på hemsidan.