Välkommen
till ThulinSkantze

Konsultverksamhet inom samhälls- och arbetsliv

Tjänster

Utredning

Förstudier och analyser
Omvärldsbevakning
Djupintervjuer och fokusgrupper
Rapportskrivning

Utveckling

Projektledning
Processledning
Rådgivning

Konferens

Moderatorsuppdrag
Föreläsning arbetsmiljö

Utveckling förutsätter kunskap

Jag hjälper er att ta reda på fakta och ger stöd i utvecklingsprocesser

Om Eva Thulin Skantze

Eva har ett mångårigt förflutet som utredare på Sveriges Kommuner Regioner (SKR), med fokus på arbetslivs- och samhällsfrågor. Under åren 2005-2018 verkade Eva som arbetsmiljöstrateg på SKR. Arbetet handlade framför allt om att driva utvecklingsarbeten inom arbetsmiljöområdet tillsammans med arbetsmarknadens parter på central nivå. Under flera år var Eva ordförande för partsgruppen i Föreningen Suntarbetsliv och bidrog i föreningens uppbyggnad.  Hon har representerat SKR i ett flertal statliga utredningsarbeten samt ingått i AFA Försäkrings forskningsberedningsgrupp, som representant för arbetsmarknadens parter. 
Eva har dessförinnan varit verksamhetscontroller på Landstingsförbundet, med placering på VD-staben då hon också ingick i förbundets ledningsgrupp.
I Evas tidigare arbetsliv verkade hon inom kultur och media. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete inom privat näringsverksamhet.
 

Evas utbildningsbakgrund är Fil kand från Stockholms universitet (1990) samt Master of Public Health, Karolinska institutet (2005). Hon är utbildad processcoach.

Publikationer:

  • Organisationsstrukturens betydelse för de anställdas hälsa: en explorativ studie baserad på fokusgruppsintervjuer bland chefer. Institutet för psykosocial medicin, 2006.
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering: arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning i kommuner, landsting och företag. SKL Kommentus, 2014.

 

Exempel på utförda uppdrag

Utredning

Utredningsuppdrag för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR i samverkan med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna.
Intervjuundersökning samt framtagande av två rapporter om modeller för kompetens- och karriärutveckling samt specialisering i kommuner och regioner.
2018-2019

Föreläsning

Föreläsningsuppdrag inom arbetsmiljö. Bl.a. vid AFA Försäkrings regionala dagar.
2018-2019

Projektledning

Projektledaruppdrag, Föreningen Suntarbetsliv. Framtagande av ett nytt digitalt koncept (Forskning på 5), med syfte att tillgängliggöra forskning till praktisk nytta på arbetsplatserna.
2018-2020

Rådgivning

Senior rådgivare i utvecklingsarbete om arbetsmiljö i skolan. SKR, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.
2019

ThulinSkantze konsult använder cookies för att förbättra ditt besök på hemsidan.