konsultation / utredning / ledarskap

ThulinSkantze

Välkommen till seniorkonsult ThulinSkantze. Solid kompetens inom arbetslivs- och arbetsmiljöområdet. Verksamheten erbjuder kvalificerade tjänster med fokus på utredning, utveckling samt rådgivning.  

utredning

ThulinSkantze arbetar med omvärldsbevakning, förstudier, intervjuundersökningar och analyser. Detta är avgörande verktyg för att kunna fatta väl underbyggda och relevanta beslut, som ett led i att åstadkomma en god och hållbar utveckling.

 • Genomförande av två studier om AFA Försäkrings stöd för arbetsmiljöutbildning. Uppdragsgivare: Svenskt Näringsliv, LO och PTK via AFA Försäkring, 2022.
 • Intervjuundersökning om specialisering för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. 
  Uppdragsgivare: SKR, 2022.
 • Kartläggning av ledarskapsutbildningar och ledarskapsforskning. Uppdragsgivare: SKR, 2021. 
 • Intervjuundersökning samt framtagande av två rapporter om modeller för kompetens- och karriärutveckling samt specialisering i kommuner och regioner. Uppdragsgivare: SKR i samverkan med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna, 2019.

utveckling

Ibland kan det vara en god idé att ta in externt stöd när man som organisation vill åstadkomma en förflyttning eller en utveckling inom ett område. ThulinSkantze erbjuder gedigen expertis inom såväl projektledning som att coacha utvecklingsprocesser.

Rådgivnings- och utbildningsinsatser med särskilt fokus på arbetsmiljöområdet erbjuds också.

 • Projektledare Studio Friskfaktor. Utveckling av Suntarbetslivs digitala programserie i tre delar om friskfaktorer i arbetslivet. Samarbete med Gullers Grupp.
  Uppdragsgivare: Föreningen Suntarbetsliv,  2022-2023.
  LÄS MER >> 
 • Projektledare Forskning på 5. Utveckling av Suntarbetslivs verktyg som tillhandahåller forskning om arbetsmiljö på ett snabbt och enkelt sätt. Samarbete med Gullers Grupp.
  Uppdragsgivare: Föreningen Suntarbetsliv, 2019-2020.
  LÄS MER >>
 • Genomförande av två workshops om samverkan och samverkanskultur. Uppdragsgivare: Folktandvården Stockholms län AB, 2022 och 2023.
 • Seniorkonsult  i projekt om  riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro.  Uppdatering av utbildningsmaterial och forskningsöversikt. (Se också under Utbildning). Uppdragsgivare: Uppdrag psykisk hälsa/SKR, 2021-2022.
 • Senior rådgivare i utvecklingsarbete om arbetsmiljö i skolan. Uppdragsgivare: SKR, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, 2019.
 • Genomförande av utbildningar i riskorienterat arbetssätt, med syfte  att förebygga och minska sjukfrånvaron i kommuner och regioner. Uppdragsgivare: SKR, 2021-pågår.
 • Föreläsningsuppdrag om arbetsmiljö. AFA Försäkrings regionala dagar, 2018-2019.
1920-desk1
NyEva1500-DSC_1771

Seniorkonuslt, verksamhetsansvarig

Eva Thulin Skantze

Eva har ett mångårigt förflutet som utredare på Sveriges Kommuner Regioner (SKR), med fokus på arbetslivs- och samhällsfrågor. Sedan 2018 driver hon ThulinSkantze Konsult AB, och har under denna tid haft en rad uppdrag främst från organisationer med anknytning till arbetslivsområdet.

Under åren 2005-2018 verkade Eva som arbetsmiljöstrateg på SKR. Arbetet handlade bland annat om att driva utvecklingsarbeten inom arbetsmiljöområdet tillsammans med arbetsmarknadens parter på central nivå. Under flera år var Eva ordförande för partsgruppen i Föreningen Suntarbetsliv och bidrog i föreningens uppbyggnad.  Hon har representerat SKR i ett flertal statliga utredningar samt ingått i AFA Försäkrings forskningsberedningsgrupp som representant för arbetsmarknadens parter.
 
Eva har dessförinnan varit verksamhetscontroller på Landstingsförbundet, med placering på VD-staben då hon också ingick i förbundets ledningsgrupp. I Evas tidigare arbetsliv verkade hon inom kultur och media. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete inom privat näringsverksamhet.

– Medicine Magister i folkhälsovetenskap,  Karolinska institutet (2005).  
– Filosofie kandidat, Stockholms universitet (1990).
– Processcoachutbildning (2001).

 • Organisationsstrukturens betydelse för de anställdas hälsa: en explorativ studie baserad på fokusgruppsintervjuer bland chefer. Institutet för psykosocial medicin, 2006.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering: arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning i kommuner, landsting och företag. SKL Kommentus, 2014.