Välkommen
till ThulinSkantze

Seniorkonsult inom arbetsliv

Utredning

Förstudier och analyser
Kartläggningar och intervjuer
Omvärldsbevakning

Utveckling

Projektledning
Processledning
Rådgivning

Utbildning

Moderatorsuppdrag
Föreläsning och utbildning

Om Eva Thulin Skantze

Eva har ett mångårigt förflutet som utredare på Sveriges Kommuner Regioner (SKR), med fokus på arbetslivs- och samhällsfrågor. Under åren 2005-2018 verkade Eva som arbetsmiljöstrateg på SKR. Arbetet handlade bland annat om att driva utvecklingsarbeten inom arbetsmiljöområdet tillsammans med arbetsmarknadens parter på central nivå. Under flera år var Eva ordförande för partsgruppen i Föreningen Suntarbetsliv och bidrog i föreningens uppbyggnad.  Hon har representerat SKR i ett flertal statliga utredningar samt ingått i AFA Försäkrings forskningsberedningsgrupp som representant för arbetsmarknadens parter.
 
Eva har dessförinnan varit verksamhetscontroller på Landstingsförbundet, med placering på VD-staben då hon också ingick i förbundets ledningsgrupp. I Evas tidigare arbetsliv verkade hon inom kultur och media. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete inom privat näringsverksamhet.

Uppdrag

Utredning
 • Genomförande av två studier om AFA Försäkrings stöd för arbetsmiljöutbildning. Uppdragsgivare: Svenskt Näringsliv, LO och PTK via AFA Försäkring, 2022.
 • Intervjuundersökning om specialisering för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. 
  Uppdragsgivare: SKR, 2022.
 • Kartläggning av ledarskapsutbildningar och ledarskapsforskning. Uppdragsgivare: SKR, 2021. 
 • Intervjuundersökning samt framtagande av två rapporter om modeller för kompetens- och karriärutveckling samt specialisering i kommuner och regioner. Uppdragsgivare: SKR i samverkan med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna, 2019.
Projektledning
 • Projektledare för planering och genomförande av en digital programserie i tre delar om friskfaktorer i arbetslivet – Studio Friskfaktor. Uppdragsgivare: Föreningen Suntarbetsliv, hösten 2022- pågår. 
 • Projektledare för utvecklingen av Suntarbetslivs Forskning på 5, med syfte att tillgängliggöra forskning till praktisk nytta i arbetslivet.  Uppdragsgivare: Föreningen Suntarbetsliv, 2019-2020.
Utbildning
 • Genomförande av utbildningar i riskorienterat arbetssätt, med syfte  att förebygga och minska sjukfrånvaron i kommuner och regioner. Uppdragsgivare: SKR, 2021-pågår.
 • Föreläsningsuppdrag om arbetsmiljö. AFA Försäkrings regionala dagar, 2018-2019.
Rådgivning
 • Genomförande av två workshops om samverkan och samverkanskultur. Uppdragsgivare: Folktandvården Stockholms län AB, 2022 och 2023.
 • Seniorkonsult  i projekt om  riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro.  Uppdatering av utbildningsmaterial och forskningsöversikt. (Se också under Utbildning). Uppdragsgivare: Uppdrag psykisk hälsa/SKR, 2021-2022.
 • Senior rådgivare i utvecklingsarbete om arbetsmiljö i skolan. Uppdragsgivare: SKR, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, 2019.