Välkommen
till ThulinSkantze

Seniorkonsult inom samhälls- och arbetslivsområdet

Utredning

Förstudier och analyser
Kartläggning
Omvärldsbevakning
Djupintervjuer
Rapportbeskrivning

Utveckling

Projektledning
Processledning
Rådgivning

Utbildning & konferens

Moderatorsuppdrag
Föreläsning och utbildning 

Om Eva Thulin Skantze

Eva har ett mångårigt förflutet som utredare på Sveriges Kommuner Regioner (SKR), med fokus på arbetslivs- och samhällsfrågor. Under åren 2005-2018 verkade Eva som arbetsmiljöstrateg på SKR. Arbetet handlade bland annat om att driva utvecklingsarbeten inom arbetsmiljöområdet tillsammans med arbetsmarknadens parter på central nivå. Under flera år var Eva ordförande för partsgruppen i Föreningen Suntarbetsliv och bidrog i föreningens uppbyggnad.  Hon har representerat SKR i ett flertal statliga utredningar samt ingått i AFA Försäkrings forskningsberedningsgrupp som representant för arbetsmarknadens parter. 
Eva har dessförinnan varit verksamhetscontroller på Landstingsförbundet, med placering på VD-staben då hon också ingick i förbundets ledningsgrupp.
I Evas tidigare arbetsliv verkade hon inom kultur och media. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete inom privat näringsverksamhet.
 

Evas utbildningsbakgrund är Filosofie kandidat vid Stockholms universitet (1990) samt Medicine Magister i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet (2005). Hon är utbildad processcoach.

Publikationer:

  • Organisationsstrukturens betydelse för de anställdas hälsa: en explorativ studie baserad på fokusgruppsintervjuer bland chefer. Institutet för psykosocial medicin, 2006.
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering: arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning i kommuner, landsting och företag. SKL Kommentus, 2014.

 

Exempel på utförda uppdrag

Utredning

Intervjuundersökning om specialisering för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. 
Uppdragsgivare: SKR, 2021 (pågår).

Kartläggning av  ledarskapsutbildningar och  ledarskaps-forskning. Uppdragsgivare: SKR, 2021. 

Intervjuundersökning samt framtagande av två rapporter om modeller för kompetens- och karriärutveckling samt specialisering i kommuner och regioner. Uppdragsgivare: SKR i samverkan med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna, 2018-2019.

Projektledning

Projektledare. Framtagande av ett nytt digitalt koncept (Forskning på 5), med syfte att tillgängliggöra forskning till praktisk nytta på arbetsplatserna. Uppdragsgivare: Föreningen Suntarbetsliv, 2019-2020.

Utbildning

Genomförande av utbildningar i riskorienterat arbetssätt för att förebygga och minska sjukfrånvaro hos arbetsgivare i kommuner och regioner.
Uppdragsgivare: SKR, Uppdrag psykisk hälsa, 2021 (pågår).

Föreläsningsuppdrag om arbetsmiljö. AFA Försäkrings regionala dagar, 2018-2019.

Rådgivning

Seniorkonsult  i projekt om  riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro.  Uppdatering av utbildningsmaterial och forskningsöversikt. (Se också under Utbildning). Uppdragsgivare: SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa,  2021 (pågår).

Senior rådgivare i utvecklingsarbete om arbetsmiljö i skolan. Uppdragsgivare: SKR, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, 2019.

"Utveckling förutsätter kunskap. Jag hjälper er att ta reda på fakta och ger stöd i utvecklingsprocesser."

– eva thulin skantze  

ThulinSkantze konsult använder cookies för att förbättra ditt besök på hemsidan.